ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการขอคืนสินค้า

1.กรณีร้านจัดส่งผิด  ร้านจะจัดส่งตัวใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ ร้านจะจ่ายค่าขนส่งสินค้ากลับมาที่ร้าน โดยลูกค้าแนบใบเสร็จค่าส่งพร้อมสินค้าส่งมาที่ร้าน

2.กรณีลูกค้าสั่งผิด

2.1 ร้านจะไม่รับคืน และ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อตัวใหม่ที่ต้องการได้

2.2 หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่น  ร้านขออนุญาตหักค่าใช้จ่าย 20% ของมูลค่าสินค้า (ไม่รวมค่าจัดส่ง)  และต้องทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ  ทั้งนี้ สินค้าที่ขอเปลี่ยน จะต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ   (ขออนุญาตโปรดเห็นใจร้านในการคิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าแรง แพ้คเก็จจิ้ง การตรวจเช็คสินค้า ต่างๆ ในการจัดส่งและเปลี่ยนสินค้า)

 

การขอเคลมสินค้า 

1.สินค้ารับประกัน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสั่งซื้อสินค้า

2.ร้านจะรับเคลมสินค้ากรณีที่สินค้าเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น

3.หากสินค้าเสียเนื่องจาก อุบัติเหตุจากการใช้งาน หรือ ใช้งานผิดประเภท  หรือ สินค้ามีสภาพไหม้ แตกหัก บุบเสียหาย มีคราบของเหลว  หรือ วอยด์รับประกันฉีกขาด ไม่ชัดเจน   ทางร้านขออนุญาตไม่รับเคลม

4.ค่าจัดส่งในการส่งมาเคลมสินค้า  ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งมาที่ร้าน   และ ร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งในการจัดส่งสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้า